Levitra FAQ - nejčastější dotazy

Co je Levitra? Levitra (účinná látka: vardenafil hydrichlorid) je léčivý přípravek, který pomáhá mužům léčit erektilní dysfunkci (neschopnost dosáhnout a udržet erekci). Ztopoření pohlavního údu je složitý mechanismus, který je založen na relaxaci kavernózní svaloviny topořivých tělísek penisu (corpus cavernosum). Ve chvílích sexuální stimulaci z kavernózních tělísek se uvolňuje oxid dusnatý, který aktivuje enzym guanylátcyklázu. V důsledku toho stoupá hladina cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP). To vede k relaxaci hladkého svalstva v corpus cavernosum a umožní dostatečný přísun krve do údu, což je základem pevné erekce. Pacienti by měli vědět, že Levitra je přípravek pro léčbu poruchy erekce, ale není afrodiziakum. Lék je vhodný pouze pro muže starší 18 let.

Přípravek Levitra originál byl schválen vládní agenturou USA pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na v druhé polovině roku 2003. Levitra originál je vyrobena farmaceutickým koncernem Bayer. Výrobcem Levitry je německá společnost Bayer Corporation, GlaxoSmithKline je společnost zabývající se distribucí tohoto přípravku.

Jak Levitra působí?

Levitra je léčivý přípravek, selektivní inhibitor fosfodiesterázy-5, PDE-5, uvolňující hladké svalstvo penisu a zvyšující průtok krve do něj tak, aby muž byl schopný dosáhnout pevné erekce během sexuální stimulace

Jak užívat Levitru?

Počáteční dávka vardenafilu je 5mg. Dávkování může být upraveno individuálně Vašim lékařem. Obvyklá udržovací dávka přípravku Levitra činí 10mg. Tableta Levitra originál se užívá dle potřeby přibližně 20 až 40minut před sexuální aktivitou. Maximální dávka je 20mg vardenafilu na den.

Kdo by přípravek Levitra neměl užívat?

Neužívejte přípravek Levitra, jestliže jste léčen pomocí nitrátů, užíváte rekreační drogy tzv. poppersy např. amylnitrit, butylnitrit a izobutylnitrit apod. Neměli byste brát Levitru, pokud pro vás není sexuální aktivita vhodná z důvodů zdravotních problémů.

Jaké jsou kontraindikace Levitry

· onemocnění srdce;
· problémy s krevním tlakem (hypotenze/hypertenze) ;
· mozková mrtvice;
· onemocnění jater;
· onemocnění ledvin, které vyžaduje dialýzu;
· u pacientů s těžkou ztrátou zraku;
· retinitis pigmentosa (vzácné dědičné onemocnění očí charakterizované zničením tyčinek a čípků v sítnici oka);
· peptický vřed;
· anatomická deformace penisu nebo Peyronieho choroba;
· u pacientů s predispozicí k priapismu;
· onemocnění krevních buněk, např. srpkovitá anémie, mnohočetný myelomem nebo leukémie;
· užíváte alfa-blokátory.

Zda tento lék zabraňuje šíření pohlavně přenosných chorob?
Ne, vardenafil není antikoncepční prostředek a nechrání Vás a Vašeho partnera před pohlavně přenosnými chorobami, včetně HIV.
Mohu brát přípravek Levitra s jídlem nebo po něm?
Ano, Levitra může být užívána nezávisle na jídle. Studie ukázaly, že vardenafil funguje i s plným žaludkem. Pokud možno se vyvarujte tučným jídlům před užitím Levitry
Mohu užívat Levitru v kombinaci s alkoholem?
Tento přípravek dobře funguje i po jídle, i po mírné dávce alkoholu. Nicméně alkohol sám o sobě má negativní vliv na erekci. Pokud plánujete brát přípravek Levitra, lepší je vyhnout se pití alkoholu. Pokud se to ale nepodaří, pak držte se mírné konzumace alkoholu.
Mohou-li jiné přípravky nebo potraviny interagovat s Levitrou?
Levitra a některé jiné současně užívané léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Informujte proto svého lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně léků volně prodejných, vitamínů a bylinných doplňků.
Levitra 20mg cena – kolik to stojí ?
Levitra 20mg cena originálního přípravku je mnohem vyšší než generického. Za 1 kus tablety (20mg vardenafilu) Levitra originál zaplatíte kolem 220 kč, generikum stojí všude různě.
Je Levitra na předpis?
Levitra a přípravky vardenafil jsou na lékařský předpis