Levitra nežádoucí účinky

Přípravek Levitra na zlepšení erekce je ověřen nejen časem, ale i pacienty s poruchami erekce různé formy a etiologií. V klinických studiích Levitra s účinnou látkou vardenafil ukázala svojí vysokou účinnost, která výrazně předčí jiné přípravky ze skupiny inhibitorů PDE-5. 

Účinnost Levitry u pacientů s erektilní dysfunkcí všech stupňů byla v 85% případů. Léčba erektilní dysfunkcí u nemocných cukrovkou byla úspěšná v 71% případů, u pacientů s těžkou formou impotence v 72% případů. Kromě vynikajících léčebných účinků může při užívání vardenafilu docházet ke vzniku nežádoucích účinků, o kterých je také důležité vědět. Zastavíme se tentokrát u tématu Levitra nežádoucí účinky, které se mohou objevit, ačkoli většina mužů vardenafil velmi dobře toleruje. Vardenafil má nízké procento nepříznivých účinků (< 2%).

Levitra (vardenafil) byla důkladně studována v klinických studiích u více než 4500 pacientů. V těchto studiích se dokumentovaly vedlejší účinky vardenafilu. Nejčastější nepříznivá odezva na tento lék je bolest hlavy, která se může objevit u více než jednoho z deseti uživatelů. Přibližně u jednoho z dvaceti uživatelů může dojít ke zčervenání tváří, rýmě, zažívacím obtížím nebo závratím.

Méně časté nežádoucí účinky Levitra

V průběhu klinických studií bylo zaznamenáno mnoho dalších vedlejších účinků, které se vyskytly u méně než 1 ze 100 pacientů během užívání léku Levitra. Nedá se však přesně říci, zda byly vyvolány podáním vardenafilu nebo něčím jiným. Některé z těchto možných nežádoucích účinků Levitra zahrnují: ospalost, poruchy spánku, otok kůže, citlivost na světlo, zvonění v uších, bušení srdce, dušnost, zarudnutí očí, vyrážka, sucho v ústech, průjem, nevolnost, pálení žáhy. V podstatě lék Levitra je dobře snášen a uvedené vedlejší účinky se objevují vzácně. Aby nedošlo k závažným nežádoucím účinkům nebo komplikacím je nutné konzultovat s lékařem užívání Levitry nebo jiných léčiv ze skupiny inhibitorů PDE-5. Lékař by měl pacientovi provést vyšetření a srozumitelně poučit o správném užívání léku.

Je třeba poznamenat, že u pacientů, kteří si přípravek Levitra už vícekrát aplikovali, vedlejší účinky se mohou projevit v postupně se stále zmenšující frekvenci. Během klinických studiích u 8,5% nově léčených Levitrou (dávka 10 mg vardenafil) pacientů se vyskytly bolesti hlavy, u 11% - zarudnutí v obličeji. Pouze 1,4 procenta pacientů opustilo léčbu vardenafilem z důvodu eventuálních nežádoucích účinků.
Shrneme-li výsledky dostupných klinických studií, dojdeme k zjištění, že Levitra je velmi efektivní přípravek na poruchy erekce bez ohledu na jejích příčinu a závažnost. Účinná látka Levitry vardenafil má příznivý bezpečnostní profil a je velmi dobře tolerován.